Uslovi kupovine robe

Da bi izvršio kupovinu robe, Kupac  je u obavezi da se registruje  na zvaničnom sajtu “FLC Toys” www.flctoys.com. Registracija se vrši popunjavanjem formulara na link “Kreirajte nalog“.

Kupac registracijom potvrđuje sledeće:

1. da je u potpunosti upoznat i da prihvata Uslove kupovine

2. tačnost i potpunost u obrascu navedenih podataka

3. da daje izričitu saglasnost da FLC Toys može, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka obrađivati lične podatke naznačene u porudžbini, za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga i da FLC Toys navedene podatke može davati trećima u svrhu izdavanja usluga

Kupac registracijom potvrđuje da je u potpunosti obavešten i razumeo sledeće:

1. tehničke karakteristike i osobenosti proizvoda koji poručuje

2. prodajnu  cenu ili načinu na koji će se prodajna cena obračunati ako se zbog prirode proizvoda prodajna cena ne može utvrditi, kao i o svim dodatnim i drugim troškovima koji se stavljaju na teret Kupca