Lydia Diviakova

Mislim da je ovo igra za sve, da ne zastareva, razvija mastu i traje 100 godina.